Tầm nhìn

 • Đến năm 2025 đưa bộ môn kỹ năng mềm đến với 1 triệu trẻ em Việt.
 • Giúp các em trang bị những kỹ năng mềm thiết yếu trong cuộc sống ngay từ lúc nhỏ.

Sứ mệnh

 • Xây dựng nền móng kỹ năng vững chắc cho những nhà lãnh đạo tương lai.
 • Đồng hành cùng cha mẹ trong quá trình nuôi dạy và giáo dục con cái.
 • Mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cùng uy tín và cam kết chất lượng vượt trên mong đợi cho các đối tác.

giá trị cốt lõi

 • Luôn luôn tập trung vào sự phát triển của học sinh.
 • Nice and Professional
 • Cởi mở và trung thực
 • Không ngừng sáng tạo và đổi mới
 • Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân
 • Giáo dục hạnh phúc