CÁc chuyên gia của chúng tôi

Vũ Văn Tiên
CEO / Giảng viên

 • Giám đốc điều hành ( CEO)
 • Chủ biên giáo án MC Nhí và Kỹ Năng Mềm
 • Giảng viên MC Nhí, Kỹ Năng Mềm và Kỹ Năng Sống
 • Giám đốc kinh doanh, phát triển dự án

Trần thị ngọc ánh
Giảng viên

 • Quản lý chuyên môn và chất lượng giảng viên.
 • Chủ biên giáo án Kỹ Năng Sống
 • Giảng viên Kỹ Năng Sống và MC Nhí.

Nguyễn Thị Tuyết
Giảng Viên

 • Chủ biên giáo án Kỹ Năng Sống
 • Giảng viên Kỹ Năng Sống và MC Nhí.

Nguyễn Cẩm Ly
Giảng Viên

 • Chủ biên giáo án Khoa Học Kỳ Thú
 • Giảng viên Kỹ Năng Sống và Khoa Học Kỳ Thú

Vũ Thị Diễm
Giảng viên

 • Chuyên gia đào tạo.
 • Quản lý chuyên môn.
 • Giảng viên Kỹ Năng Sống và MC Nhí.

Đỗ thu hương
Giảng viên

 • Chủ biên giáo án nghệ thuật Múa và Nhảy Hiện Đại
 • Giảng viên nghệ thuật.

Phạm thị lan quỳnh
Giảng Viên

 • Chủ biên giáo án Piano, Cảm Thụ Âm Nhạc và Thanh Nhạc.
 • Giảng viên nghệ thuật.
 • Nữ ca sĩ dòng nhạc thính phòng