Công ty TNHH Giáo Dục và Phát Triển Best Skills Academy

Địa chỉ: 660 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Giám đốc: Vũ Văn Tiên

SĐT: 091 287 93 57

Email: thebesstskillsacademy@gmail.com

Website: thebesstskillsacademy.edu.vn

Fanpage: Học Viện Kỹ Năng Mềm Best Skills Academy

 

    660 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.